Buurtstroom Apeldoorn wil in heel de gemeente Apeldoorn collectieve zonnedaken realiseren zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van zonne-energie. Buurtstroom is een initiatief van deA, een coöperatie zonder winstoogmerk, van en voor Apeldoorners.

Voor het project Buurtstroom Apeldoorn maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoos genoemd.
Je voldoet aan onderstaande voorwaarden van deze regeling wanneer:

  • Je woont in hetzelfde of aangrenzende postcodegebied als waar het dak zich bevindt.
  • Je beschikt over een kleinverbruik aansluiting.
Ook voor ondernemers

Je kunt ook meedoen als ondernemer, mits de onderneming geregistreerd staat met een kleinverbruik aansluiting. Verder geldt als voorwaarde dat een ondernemer niet meer dan 20% van het kapitaal van de coöperatie mag inbrengen.

StroomDelen

Je kunt je inschrijven voor 1 of meerdere StroomDelen. Een StroomDeel kost 260 euro.
Als er voldoende StroomDelen voor het betreffende dak zijn verkocht, gaat het project van start. Een StroomDeel levert ca. 250 kWh per jaar op. De energiebelasting (incl. btw) over de opgewekte stroom wordt in mindering gebracht op je energierekening. Naar verwachting is dat circa 30 euro per jaar.

Vijftien jaar

De Regeling Verlaagd Tarief geldt voor 15 jaar. Daarna vervalt het recht op teruggave van de energiebelasting. Na 15 jaar worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaar.

Hoeveel StroomDelen zal ik kopen?

Tip: kijk naar je energieverbruik. Bepaal op basis daarvan het aantal StroomDelen. Het is niet voordelig om meer StroomDelen aan te schaffen. Je krijgt namelijk maximaal de energiebelasting van je eigen verbruik terug.

Wanneer gaat een project door?

Buurtstroom Apeldoorn bestaat uit diverse afzonderlijke projecten (daken). Een project gaat door als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er moeten voldoende deelnemers zijn.
  • De Belastingdienst moet het project goedkeuren. Deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn.
  • De provincie Gelderland moet de subsidieaanvraag goedkeuren. Ook deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn. De subsidie bedraagt 20% van de investering in de zonnepanelen-installatie en is nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.

Meer informatie

Opbrengst

Energieleveranciers die meedoen aan de Regeling Verlaagd Tarief

Informatiememorandum

StroomDelenreglementen

Statuten Coöperatie Buurtstroom deA U.A.