Sinds afgelopen mei wordt uw privacy beschermd met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wettelijke regeling zorgt dat bedrijven en instellingen beter met persoonlijke gegevens omgaan, in het belang van uw privacy.
deA gaat altijd al zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die we hebben van onze leden, klanten en deelnemers. Met de AVG als leidraad gaan we dat nu nog beter regelen en vastleggen.
Op dit moment inventariseren we welke gegevens van u we precies nodig hebben en waarom, hoe we zorgvuldig met die gegevens omgaan en hoe lang we die gegevens uiteindelijk bewaren.
Na de vakanties ronden we dit af en publiceren we onze regels voor privacy op deze website en op andere manieren.